Hakkımızda

Hakkımızda

İletişim ve Tasarımı Programı, öğrencinin iletişim tasarımının prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini anlaması ve kavraması sağlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu programda iletişim tasarımı, interaktif arayüzler, çokluortam, yeni nesil iletişim teknolojileri, enformasyon mimarisi gibi yeni sayısal olgularla, çeşitli sergileme ortamlarında yazı, ses ve görüntüden oluşan enformasyon ve düşüncenin en etkili şekilde sunulması anlamında ele alınmaktadır.

Program, görme, yaratıcı düşünme yetenekleri ve analitik zekası gelişmiş, tasarım görüşü geliştirilmeye açık adayları kabul etmektedir.

8 yarıyıllık eğitim sürecinin sonunda disiplinlerarası sanat ortamı içerisinde 2B ve 3B algıları gelişmiş, çoklu ortam nesneleri üretebilen, bu medyaların altında yatan teknolojileri bilen, tasarım yönetimi yetenekleri geliştirilmiş, çizgi dışı düşünebilen, "Tasarımcı Vizyonu" kazanmış tasarımcıları aşağıdaki sektörlere yönelik olarak mezun etmektedir.


- yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör
- üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen
- teknoloji firmalarının ARGElaboratuarlarında araştırmacı
- müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı
- hareketli medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer

Misyon:
Programın temel hedefleri, interaktif medya tasarımı özelinde uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmak, sözkonusu bilim alanında Türkiye’de öncülük yapmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini yarattırılması hedeflenmektedir.


Vizyon:
Programın vizyonu, iletişim tasarımı alanı altında, interaktif medya tasarımı konusunda eğitim vermek, insan yetiştirmek ve araştırma yapmak üzerine kuruludur.